Test prędkości dysku z graficznym interfejsem w Ubuntu

1 Reply

Filesystem Ubuntu

Czasami trzeba sprawdzić dysk na USB lub kartę SD czy nie zawiera błędów lub czy prędkość karty jest odpowiednia. Pytanie jak to zrobić na Ubuntu, Xubuntu?

Aby sprawdzić prędkość karty lub innego dysku na USB trzeba na początek zainstalować Disks czyli gnome-disk-utility. Można to zrobić prze Ubuntu Software Center lub apt.

apt-get

sudo apt-get install gnome-disk-utility

Ubuntu Software Center

Poniżej widać testy prędkości zapisu i odczytu

 

Badblocks

Badblocks uruchomia się z shella, aby sprawdzić pod jakim urządzeniem pojawił się dysk można wykonać polecenia:

ls

root@E74:/# ls /dev/mmc*
/dev/mmcblk0 /dev/mmcblk0p1

 

fdisk

root@E74:/# fdisk -l

Disk /dev/mmcblk0: 29 GiB, 31104958464 bytes, 60751872 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 * 8192 60751871 60743680 29G c W95 FAT32 (LBA)

 

Test odczytu można przeprowadzić za pomocą komendy:

 badblocks -sv /dev/mmcblk0p1

Test zapisu

badblocks -wsv /dev/mmcblk0p1

Okazało się, że moja karta SD jest sprawna! Mam nadzieje, że twoja też.

Share Button
  • eflepf

    i znow nie przetlumaczony program