Jak korzystać z programu dig? np. wyświetlać właściwości domeny? jak sprawdzić czas życia?

Droga jaką pokonuje zapytanie do serwera DNS

dig shops.lpp.com.pl +trace

Szukanie serwerów DNS dla danej domeny

dig lpp.pl NS +noall +answer

Sprawdzanie czy można transferować domene

dig lnadmin.pl AXFR

Wyświetlanie ustawień zony

dig +nocmd lpp.com.pl any +multiline +noall +answer

Zamiana IP na nazwe

dig -x 212.77.100.101 +short

Czas życia domeny:

 dig techfreak.pl +noall +answer