Poniżej przydatne polecenia FortiOS.

 1. Sprawdzanie pamięci
# diag hard sys mem
 1. Sprawdzanie procesów
# diag sys top
 1. Kilowanie procesów
# diag sys kill nr_sygnału nr_procesu
 1. Tablica arp
# diag ip arp list
 1. Tablica rutingu
# diag ip route list
 1. Sprawdzanie pinga:
# execute ping adres_ip
 1. Restart Fortigata
# execute reboot
 1. Snifer FortiOS’a
# diag sniffer packet nr_interfejsu 'port nr_portu and tcp' 4
# diag sniffer packet ANY 'net 192.168.11.0/24 and not host 192.168.11.1 and port 80 and TCP' 6
 1. Status debugowania
# diag debug info
 1. Backup konfiguracji FG na linuxa
  Polecenie ściągnie z FG aktualną konfigurację. (Można użyć tego polecenia do skryptu backupującego konfigurację z urządzeń. Koniecznie wtedy logowanie musi odbywać się po kluczu.) Aby zadziałała ta komenda FG musi mieć włączone SCP, oraz SSH(na Interfejcie).
scp -q -i klucz login@adres_ip_fg:sys_config nazwa-fg.cfg
 1. Sprawdzanie czy FG ma włączone SCP
# get system global

Szukamy wartości admin-scp. Jeżeli jest wyłączona to włączamy ją poleceniem:

# set admin-scp enable
 1. W CLI mamy możliwość użycia pipe/grep:
# show system global | grep hostname

Przydatnymi parametrami do polecenia grep są: -A,-B