Spis przydatnych poleceńdla systemy Linux Gentoo

Wypisanie zainstalowanych programów przez użytkownika (wymagany: gentoolkit):

equery list -i > lista

Reinstalacja programów zawierająca w nazwie „lib”:

emerge `qlist -I -C lib`

update-world:

emerge --sync && emerge -vpuDN world

Aktualizacja zmiennych:

env-update && source /etc/profile

Czytanie newsów gentoo:

eselect news list

Odświeżanie cache ikonek:

gtk-update-icon-cache -f /usr/share/icons/hicolor

Problemy z plikami *.la:

emerge dev-util/lafilefixer
lafilefixer --justfixit

 

Skanuje system w poszukiwaniu zepsutych bibliotek:

revdep-rebuild

Wykazuje programy zależne od innego pakietu:

equery d poppler

 

Wymagany pakiet app-portage/genlop:
Wypisuje listę zainstalowanych/przeinstalowanych pakietów:

# genlop -l

Wypiszę (podczas kompilacji pakietu) ile trwała kompilacja tego pakietu wcześniej.

# genlop -c

 

Przeinstalowanie modułów (wymagany pakiet sys-kernel/module-rebuild):
Zdarza się że w źródłach jajka nie ma modułu, który by nas interesował, ale jest on w portage.
Przykładem może być:
app-laptop/tp_smapi -HDAPS
app-emulation/virtualbox-modules -wirtualizacja
sys-fs/vhba -drive emulator
Podczas instalowaniu w/w pakietów/modułów używa on źródeł kernela który obecnie jest uruchomiony.
Co się dzieje po zamianie jajka na nowe? – trzeba prze-kompilowywać pakiety pod nowe źródła jajka. Do tego służy module-rebuild.
Jednym poleceniem prze-kompilowuje on moduły, którego źródła wskazywane są przez dowiązanie symboliczne /usr/src/linux.

# module-rebuild rebuild

Pokazuje listę pakietów do prze-kompilowania

# module-rebuild list