Przydatne polecenia wyświetlające informacje o użytkownikach w systemie linux

logname
whoami
id
who -l
who -u
users
finger
last
history

Przykłady użycia:

Historia bash czyszczenie ostatniego polecenia:

ls && history -d $((HISTCMD-2))

 

Historia bash czyszczenie aktualnego polecenia:

ls && history -d $((HISTCMD-1))

 

Historia bash czyszczenie

history -c

 

Historia bash wyświetlanie ostatnich 5 lini:

history 5

 

Ostatnie logowanie:

last -1 (# last pokazuje wszytkie logowania)