Wyświetlanie Informacji o użytkownikach

Przydatne polecenia wyświetlające informacje o użytkownikach w systemie linux

logname
whoami
id
who -l
who -u
users
finger
last
history

Przykłady użycia:

Historia bash czyszczenie ostatniego polecenia:

ls && history -d $((HISTCMD-2))

 

Historia bash czyszczenie aktualnego polecenia:

ls && history -d $((HISTCMD-1))

 

Historia bash czyszczenie

history -c

 

Historia bash wyświetlanie ostatnich 5 lini:

history 5

 

Ostatnie logowanie:

last -1 (# last pokazuje wszytkie logowania)

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.