Tym razem potrzebowałem serwera radius + jakiś www interface. Poniżej moja konfiguracja.

Instalacja freeradius, mysql serwer + php

yum install freeradius-mysql
yum install freeradius-utils
yum install mysql-server php-mysql php

Trzeba dodać radiusa do automatycznego uruchamiania przy starcie w tym celu trzeba przejść do ntsysv i tam dodać radiusd.

ntsysv

Konfiguracja MySql

/etc/init.d/mysql start
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'tajne'

Trzeba założyć bazę dla radiusa i nadać uprawnienia dla użytkownika radius hasło radpass

CREATE DATABASE radius;
GRANT ALL ON radius.* TO radius@localhost IDENTIFIED BY "radpass";
exit

Bazę trzeba wypchać tabelkami

cd /etc/raddb/sql/mysql/
mysql -uroot -p radius < schema.sql

Konfiguracja radiusa

Trzeba upewnić się że w pliku /etc/raddb/radiusd.conf jest odchaszaowana linia:

$INCLUDE sql.conf

Trzeba upewnić się że w pliku /etc/raddb/sites-enabled/default jest odchaszaowana linia:

w sekcji:

authorize {

sql

}

Ustalamy hasło dla klientów w pliku  /etc/raddb/clients.conf

dla localhost:

secret = tajnehaslo

dla sieci 192.168.0.0

client 192.168.0.0/24 {
secret = tajnehaslo
}

Testowanie czy działa radius z mysql

Dodajemy do bazy użytkownika test z hasłem tajnehaslo

mysql> INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ('test', 'Password', 'tajnehaslo');
mysql> INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ('test', 'Auth-Type', 'Local');

Uruchamiamy radius w trybie debug

radiusd -X

Poleceniem radtest sprawdzamy czy radius pobiera dane z mysql

radtest test password RADIUS 10 secret

W moim przypadku było potrzebne GUI (radius www interface). Najwygodniejszym chyba jest daloradius.

Aby daloradius ruszył trzeba go ściągnąć i wrzucić do katalogu /var/www/html/ ale po zainstalowaniu serwera www

yum install httpd

Dalej trzeba skonfigurować daloradiusa czyli wpisać dane do bazy mysql itd.

Jedyną paczką bez której nie działał mi interfejs www była pear DB

pear install DB

Potem można było bez problemu wchodzić na stronę i konfigurować daloradius. 

http://192.168.0.1/daloradius/

freeradius_daloradius_642_362_force