Jak zmierzyć przepustowość łącza na systemie linux ?

Na zdalnym hoście uruchamiam iperf -s czyli tryb serwera (nasłuchu)

iperf -s

Na lokalnym hoscie uruchamiam z opcja -c czyli klienta

iperf -c hostIP

Aby zwiększyć czas wykonywanego testu do 5 min uruchamiam iperf z opcja -t

iperf -c hostIP -t 300

Aby zwiększyć ilość równoległych połączeń używam iperf z opcja -P

iperf -c hostIP -t 300 -P 10