Jeśli  już masz napisane reguły zapory sieciowej przy pomocy IPtables to na pewno chcesz je zapisać na stałe tak aby były stosowane przy uruchamianiu maszyny. Poniżej pokaże jak.

Ten mini poradnik pokaże  jak zapisać reguły firewalla przy pomocy iptables i zachować reguły przy starcie systemu.

Potrzebne pakiety do instalacji:

  1. iptables
  2. netfilter-persistent

Zakładam, że zamykam się dla świata ale wypuszczam tylko sobie dostęp do internetu,sieci.

sudo iptables -P INPUT DROP
 sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
 sudo iptables -P FORWARD DROP 
 sudo iptables -A INPUT -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED

Wyświetlam wprowadzone reguły za pomocą iptables -L

Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination         
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination         

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Poleceniem iptables-save zapisuje do pliku /etc/iptables/rules.v4 reguły. Netfilter-persistent przy starcie czyta z tego pliku i stosuje go.

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Sun Feb  7 00:02:16 2016
*filter
:INPUT DROP [20:9436]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [503:63826]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Sun Feb  7 00:02:16 2016
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Sun Feb  7 00:02:16 2016
*nat
:PREROUTING ACCEPT [56:11946]
:INPUT ACCEPT [36:2510]
:OUTPUT ACCEPT [34:2630]
:POSTROUTING ACCEPT [34:2630]
COMMIT
# Completed on Sun Feb  7 00:02:16 2016

Netfilter-persistent po instalacji dodaje się automatycznie do autostartu więc nie trzeba nic już robić.
Dla pewności można zainstalować rcconf i sprawdzić sobie w GUI czy jest uruchamiany przy starcie.
techfreak-netfilter-persistent