Jak ustawić przekierowanie portów na iptables ?

Przekierowanie kazdego adresu IP łączącego sie na port 8080 na port 80

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 80

Przekierowanie kazdego adresu IP łączącego sie na adres IP 83.83.83.83 na port 8080 na hosta w sieci lokalnej 192.168.1.2 na port 80

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -d 83.83.83.83 --dport 8080 -j DNAT --to 192.168.1.2:80

Przekierowanie wybranego adresu IP 82.82.82.82 łączącego sie na adres IP 83.83.83.83 na port  8080 na hosta w sieci lokalnej 192.168.1.2 na port 80

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -s 82.82.82.82 -d 83.83.83.83 --dport 8080 -j DNAT --to 192.168.1.2:80