Jak odzyskać hasło root na bazie danych Mysql ?

Zatrzymanie bazy:

/etc/init.d/mysqld stop

Uruchomienie bazy bez hasla:

mysqld_safe --skip-grant-tables &

Logowanie do bazy:

mysql -u root

Użycie bazy mysql i wpisanie nowego hasła:

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD("WRITE_NEW_PASSWORD") where User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit

Zatrzymanie bazy:

/etc/init.d/mysqld stop

Start bazy:

/etc/init.d/mysqld start

Logowanie do bazy z nowym hasłem:

mysql -u root -p