Jak skonfigurować NFS (Network File System)

Czasami trzeba udostępnić jakieś katalogi z jednej maszyny na drugą i do tego świetnie nadaje się popularny sieciowy system plików Network File System. Konfiguracja dosyć łatwa a do tego szybka. Mały przykład jak skonfigurować NFS poniżej.

Na początek trzeba sprawdzic czy w ogóle coś nasza maszyna udostępnia. 

exportfs

Jeśli się nic nie pojawiło oznacza to że nic nie udostępniamy. Przechodzimy do pliku gdzie ustala się reguły dostępowe.

mcedit /etc/exports
/home/user1/ 192.168.0.2(rw) (r)
/home/user2/ 192.168.0.2 (rw)

Powyższe dostępy pozwalają na dostęp z maszyny 192.168.0.2 z uprawnieniami rw i dostęp dla wszystkich ale tylko z prawami read dla katalogu /home/suer1. A z kolei do katalogu /home/user2 maja dostęp wszyscy i maja prawa read/write. Trzeba pamiętać aby nie stawiać spacji pomiędzy ip/nazwą a nawiasem, bo może to poważnie naruszyć bezpieczeństwo udostępnianego katalogu.

Zastosowanie uprawnień:

export -r

Na kliencie sprawdzamy co udpstępnia serwer:

showmount -e 192.168.0.1
Export list for 192.168.0.1:
/home/user1 192.168.0.2
/home/user2 192.168.0.2

Wrzucamy do fstaba montowania

192.168.0.1:/home/user1 /user1 nfs defaults 0 0
192.168.0.1:/home/user2 /user2 nfs defaults 0 0

Monutujemy

mount -a

Wybieramy aby usługa NFS uruchamiała się przy starcie systemu

ntsysv

Problemy z uid czyli brak uprawnien. User1(501) na serwerze 192.168.0.1 i user1(500) na kliencie 192.168.0.2 ma różne uid przez co występują problemy.

Z pomocą przychodzą opcja jak all_squash i anonuid które mapują uid klienta do wskazanego uid na serwerze.

/home/user1 192.168.0.2(rw,all_squash,anonuid=501,anongid=501)

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.