Jak skonfigurować server VNC na ubuntu z dostepem do menedzera logowania ?

Jak skonfigurować VNC aby łączyć się do nie zalogowanego komputera np. po restarcie ?

Instalacja paczek i tworzenie nowego pliku:

apt-get install xinetd x11vnc
touch /etc/xinetd.d/x11vnc 
mcedit /etc/xinetd.d/x11vnc

Edycja pliku x11vnc:

nano /etc/xinetd.d/x11vnc

service x11vnc
{
 type = UNLISTED
 disable = no
 socket_type = stream
 protocol = tcp
 wait = no
 user = root
 server = /usr/bin/x11vnc
 server_args = -inetd -o /var/log/x11vnc.log -display :0 -forever -bg -rfbauth /etc/vncpasswd -shared -enablehttpproxy -forever -nolookup -auth /var/run/lightdm/root/:0  
 port = 5900
 flags = IPv6
}

Nadanie uprawnień i hasło do vnc:

chmod a+x /etc/xinetd.d/x11vnc
x11vnc -storepasswd "tu wpisz hasło vnc" /etc/vncpasswd

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.