Jak kopiować pliki przez ssh przy pomocy scp ?

scp – program do bezpiecznego kopiowania na zdalną lokalizację

-p przenosi atrybuty

-r kopiuje katalog

Przykład

scp *.tar user@x.x.x.x:/home/user