Jak udostępnić katalog w sambie ?

Jak udostępnić katalog ze swojego komputera przy pomocy samby ?

Trzeba stworzyć przykładowy folder file:

mkdir /file

Sprawdzenie uprawnień Selinux:

ls -ldZ /file
drwxrwxr-x. root users unconfined_u:object_r:default_t:s0 /file

Nadawanie uprawnienia samba_share_t (informacja wyciagnieta z komentarza w pliku smb.conf)

chcon -t samba_share_t /file

Sprawdzanie uprawnień SElinux

ls -ldZ /file
drwxrwxr-x. root users unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /file

Nadawanie uprawnień:

chmod -R 775 /file
chown -R root.users /file

Dodawanie do grupy users, tworzenie loginów, haseł do systemu i samby:

adduser user
gpasswd -a user users
smbpasswd user

nano /etc/samba/smb.conf

[global]
workgroup = MYGROUP
server string = Samba Server Version %v
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
security = user
passdb backend = tdbsam

[file]
comment = Public Stuff
path = /file
public = yes
writable = yes
printable = no

Restart samby

/etc/init.d/smb restart

Sprawdzanie konfiguracji samby:

testparm

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.