Jak używać netstat aby sprawdzić otwarte porty?

Wyświetlenie nasłuchujących portów:

netstat --tcp -ln

Zliczanie połączeń otrzymywanych z sieci:

netstat -n -p|grep SYN_REC | wc -l

Zliczanie aktywnych połączeń na porcie 80:

netstat -n | grep :80 |wc -l

Wyświetlanie listy programów nasłuchujących na portach TCP UDP

netstat -tulpn