Jak wykorzystać ssh do tunelowania? Jak wykorzystać ssh aby dostawać się do zasobów np. www na zdalnym hoście?

Zakładamy sytuacje że:

  1. Potrzebuję wejść na serwis www działający na zdalnym serwerze, który działa na adresie localhost port 80 ale do dyspozycji mam tylko ssh.

W terminalu wpisujemy, gdzie adres 83.x.x.1 to zewnętrzny adres IP zdalnego serwera:

ssh -L 8000:localhost:80 username@83.x.x.1

W przeglądarce na swoim lokalnym komputerze wpisujemy:

http://localhost:8000