Jak wyświetlać procesy  w systemie ?

Wyświetlanie procesów:

ps
top

Wykaz wszystkich procesów:

ps -Alf