Jak sprawdzić właściwości i wyświetlić zawartość certyfikatu np: ze strony z https ?

Wyświetlanie zawartości certyfikatu:

openssl x509 -in public_client.crt -text

Wyświetlanie zawartości certyfikatu zdalnego:

openssl s_client -connect pop3.wp.pl:995