Jak założyć limity na system plików ? (file system quotas)

Jak ograniczyć miejsce dyskowe dla poszczególnych użytkowników ?

Na samym początku w pliku /etc/fstab trzeba zdefiniować który dysk lub partycja ma być objęta file system quotas. Aby to zrobić trzeba dodać po defaults, usrquota.

/dev/hda1   /home  ext3  defaults,usrquota       1  1

Następnie należy stworzyć plik aquota.user na dysku gdzie ma być nakładana quota.

touch /home/aquota.user 
chmod 600 /home/aquota.user

Aby zastosować zmiany trzeba albo zamontować ponownie dysk lub uruchomić ponownie maszynie.

mount -o remount /home

Po tych operacjach mamy możliwość włączania i wyłączania file system quotas.

quotaon - włączanie quota na systemie plików.
quotaoff - wyłączanie quota na systemie plików.

Skanowanie dysków i sprawdzanie na jakie dyski/partycje została nałożona quota.

quotacheck -vguma

Sprawdzanie czy quota jest nałożona.

quotaon -av

Gdy sam mechanizm quota jest uruchomiony można przystąpić do nakładania limitów na konkretnych użytkowników.

Wyświetlanie limitów quota dla użytkownika.

quota -u user

Output:

Disk quotas for user devil (uid 666):
Filesystem blocks soft hard inodes soft hard
/dev/sda3 62084 3000000 0 0 0 0

Zmiana limitów dla użytkownika.
Po wydaniu polecenia jak po niżej otworzy się edytor vi w którym trzeba zmienić limity.

edquota -u user

Druga i trzecia kolumna to limit wielkości danych.

Piąta i szósta kolumna to limit ilości plików.

Raporty dla quoty:

quota -q
repquota -a

Przykład z repquota:

*** Report for user quotas on device /dev/sda3
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
            Block limits        File limits
User      used  soft  hard grace  used soft hard grace
----------------------------------------------------------------------
root   -- 4619736    0    0     105103   0   0    
daemon  --   20    0    0       3   0   0    
lp    --    8    0    0       1   0   0    
rpm    --  33184    0    0      123   0   0    
avahi   --   12    0    0       3   0   0    
smmsp   --    8    0    0       2   0   0    
vcsa   --    8    0    0       1   0   0    
rpcuser  --    8    0    0       1   0   0    
ntp    --    8    0    0       1   0   0    
xfs    --    0    0    0       1   0   0    
devil	 -- 3079796 3000000 3000000      2613   0   0    
proftpd  --   16    0    0       4   0   0    
curupld  --  4668    0    0      696   0   0    
apache  -- 1152700    0    0     25873   0   0    
svn    -- 1532712 2000000 2000000     26170   0   0    
postfix  --    4    0    0       1   0   0    
mysql   -- 245420    0    0      619   0   0

 

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.