Jak zamienić linie w pliku ?

Przykład sed (stream editor) zamieniajacy jeden wyraz na drugi we wszystkich plikach zawierających wybrane słowo:

#! /bin/bash -x

touch logs
echo "qwe" > logs

echo "Wpisz w jakich plikach mam zmienic zawartosc:"
echo "Przyklad: logs"
read x;
echo "Wpisz wyraz który ma byc zmieniony:"
echo "przyklad: qwe"
read y;
echo "wpisz wyraz na który na byc zmieniony:"
echo "Przyklad: asd"
read z;

for i in `ls`; do
if ls |grep $x ; then
sed -i -e 's/'$y'/'$z'/g' $i
fi
done

cat $i