jak zmienić lub dodać nowy routing ?

Jak posługiwać się routingiem ?

Wyświetlanie routingu:

route
netstat -rn

Dodawanie routingu:

route add default gw 10.0.0.1
route add -net 10.0.99.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.0.1 dev eth1

Dodawanie routingu blokującego: (nie używać jako firewala)

route add 192.168.1.1 reject

Usuwanie routingu blokującego:

route add 192.168.1.1 dev eth0

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.