Jak ustawić zadania cykliczne w cronie ?

Aby edytować plik crontab wpisz:

crontab -e

Opis:

* * * * * /bin/bash skrypt

| | | | |- dzień tygodnia 0-6, 0 - sunday
| | | |--- miesiąc 1-12
| | |----- dzień miesiąca 1-31
| |------- godzina 0-23
|--------- minuta 0-59

Wykonaj kazdego dnia o 6 rano:

0 6 * * * /usr/sbin/ntpdate 10.0.0.1

Wykonaj w środy o 6 rano:
0 6 * * 3 /usr/sbin/ntpdate 10.0.0.1

Wykonaj co minute:
*/1 * * * * /usr/sbin/ntpdate 10.0.0.1

Wykonaj w patrzyste minuty:
0-58/2

Wykonaj w nieparzyste minuty:
1-59/2