Jak włączyć ssh na routerze Cisco ?

Sprawdzamy czy ssh jest włączone

show ip ssh

Jeśli nie to przystępujemy do konfiguracji

conf 
ip domain-name router1
hostname router1
crypto key generate rsa

Przy pytaniu o długość klucza wpisujemy 1024

Sprawdzamy ustawienia ssh:

show ip ssh

Następnie konfiguruje urzytkownika: login i haslo cisco

username cisco privilege 15 secret 0 cisco

pięć lini telnet:

line vty 0 4

poziom uprawnień:

privilege level 15

pobieraj loginy z lokalnej bazy:

login local

Cały ruch ma odbywać się po ssh:

transport input ssh