Jak używać DD z monitorowaniem postępu?

Zawsze zapominam jak włączyć monitorowanie postępu gdy używam dd!

Zawsze gdy nagrywam jakieś obrazy systemów na kartę SD chcę widzieć postęp. Bardzo często się zdarza, że karty są uszkodzone a bez podglądu nie widać aktualnych transferów. Co za tym idzie takie przegrywanie może odbywać się w nieskończoność. Więc aby polecenie dd pokazywało status zawsze trzeba na koniec linii dopisać: status=progress. Poniżej podaje przykład użycia.

dd if=obraz.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress

Poniżej wycinek z realnego użycia polecenia ze statusem

[email protected]:/home/sosprz/Downloads# dd if=OpenELEC-RPi.arm-8.0.4.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress
570425344 bytes (570 MB, 544 MiB) copied, 19 s, 30,6 MB/s
137+0 records in
137+0 records out
574619648 bytes (575 MB, 548 MiB) copied, 18,6702 s, 30,8 MB/s

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.