Zawsze zapominam jak włączyć monitorowanie postępu gdy używam dd!

Zawsze gdy nagrywam jakieś obrazy systemów na kartę SD chcę widzieć postęp. Bardzo często się zdarza, że karty są uszkodzone a bez podglądu nie widać aktualnych transferów. Co za tym idzie takie przegrywanie może odbywać się w nieskończoność. Więc aby polecenie dd pokazywało status zawsze trzeba na koniec linii dopisać: status=progress. Poniżej podaje przykład użycia.

dd if=obraz.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress

Poniżej wycinek z realnego użycia polecenia ze statusem

root@E74:/home/sosprz/Downloads# dd if=OpenELEC-RPi.arm-8.0.4.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress
570425344 bytes (570 MB, 544 MiB) copied, 19 s, 30,6 MB/s
137+0 records in
137+0 records out
574619648 bytes (575 MB, 548 MiB) copied, 18,6702 s, 30,8 MB/s