Często aktualizuje oprogramowanie na przełącznikach i zawsze zapominam jak postawić serwer tftp. Tak dla siebie i innych wrzucam jak szybko to zrobić.

Instalacja potrzebnych paczek dla serwera tftp

sudo apt-get install xinetd tftpd tftp

Stworzenie i edycja pliku /etc/xinetd.d/tftp

service tftp
{
protocol = udp
port = 69
socket_type = dgram
wait = yes
user = nobody
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = /tftp
disable = no
}

Utworzenie katalogu tftp i uprawnienia

sudo mkdir /tftp
sudo chmod -R 777 /tftp
sudo chown -R nobody /tftp

Start demona xinetd

sudo /etc/init.d/xinetd start