actions

W najnowszej wersji Nettemp pojawiła się nowa funkcja “actions”, która dodaje akcje do podstawowego alarmu bazującego na wartościach Min/Max. Kolejnym tematem jest możliwość wykorzystania webhooks w Nettemp do sterowania urządzeniami SONOFF z oryginalnym oprogramowaniem eWeLink.

nettemp actions

W Nettemp pojawiła się funkcja “actions”, która odpowiada za wykonanie akcji w momencie, gdy czujnik wyjdzie poza min lub max ustalony w ustawieniach. Akcje, na ten moment jakie są do wykonania, są wylistowane w sekcji “Method”. Ważną zmianą jest to, że powiadomienia mailowe również znalazły się w tym miejscu. Co daje ta funkcja? Przede wszystkim dużą możliwość kiedy i jak ma zostać wysłane powiadomienie poprzez mail, webhook i jakie to maja być zdażenia czy min,max, brak danych (nodata), czy recovery. Można również wysłać POST do innego systemu poprzez custom POST. Powoduje to, że mamy mozliwość sterowania innymi urządzeniami. W custom post jest możliwe zdefiniowanie swojego JSON oraz headers.

nettemp alarm

nettemp alarm table

webhook, powiadmienia

discord

Wchodząc w szczegóły, powiadomienia teraz mogą być realizowane poprzez różne systemy. Możemy dostarczać powiadomienia na Discordzie, który obsługuje webhook. Na serwerze Nettemp na https://discord.com/invite/S4egxNvQHM istnieje możliwość wystawienia prywatnego kanału dla użytkowników, którym będą przychodziły powiadomienia z Nettemp na telefon.

nettemp discord

pushover

Kolejną integracją do wyboru jako powiadomienie jest https://pushover.net/, czyli serwis, który wysyła powiadomienia do aplikacji na Android lub iOS. Kosztuje tylko 10$ jednorazowo.

nettemp pushover

nettemp pushover IOS

make

Integracja z make.com wymaga ustawienia webhooka w make, a następnie wysłania żądania POST z Nettemp. Dzięki temu możliwy jest odbiór danych w make i ich integracja z setkami różnych aplikacji. Zrzut ekranu prezentuje dane przekazane z Nettemp. W dalszym kroku istnieje możliwość selekcji danych do dalszego przetwarzania.

nettemp make.com

sonoff

Od dłuższego czasu używam urządzeń Sonoff w połączeniu z czujnikami DS18b20 i DHT22 do regulacji temperatury w domu i nie chciałem rezygnować z funkcji oraz aplikacji od eWeLink. Jednakże, zauważyłem, że w niektórych scenariuszach samodzielne sterowanie temperaturą przez Sonoff nie jest wystarczająco efektywne. Znalazłem rozwiązanie, które umożliwia dodatkowe sterowanie Sonoff z Nettemp bez konieczności modyfikacji firmware’u. Możliwość ta dostępna jest dzięki wykorzystaniu webhooków dla scen, dostępnych na stronie https://web.ewelink.cc/, przy czym funkcje pro są płatne - 10$ rocznie.

Dlaczego to rozwiązanie okazuje się dla mnie korzystne? Sonoff dysponuje jedynie pojedynczym czujnikiem, podczas gdy w moim domu zainstalowałem cztery czujniki – po jednym w każdym pokoju. Niezależnie od tego, czy są one podłączone kablem, czy działają za pośrednictwem Wi-Fi, Nettemp dokonuje odczytu danych z każdego z nich. Dzięki informacjom z różnych lokacji, jestem w stanie z większą precyzją ustalić progi temperatury, które determinują wyłączanie się lub włączanie urządzenia Sonoff. W tym celu wykorzystuję połączenie do webhooka z Nettemp, korzystając z metody GET.

ewelink nettemp ewelink nettemp ewelink nettemp

co dalej?

Planuje w najbliższych wydaniach dodać funkcje takie jak:

  • odczyt temperatury, wilgotności z SONOFF bez ingerencji w firmware i zmiany na DIY mode. Jest to możliwe za pomocą integracji z API Ewelink.
  • odczyt danych z urządzeń xiaomi, API.