Pomyślałem że było by fajnie zbierać błędy które można napotkać w konsoli i zamieszczać od razu rozwiązania aby w późniejszym czasie nie tracić czasu na to co kiedyś już się rozwiązało lub naprawiło.

Unable to locate openssl crypto include files

sudo apt-get install libcurl3-openssl-dev

 CMake Error: your CXX compiler: „CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND” was not found

sudo apt-get install build-essential -y

 root@raspberrypi:~# /etc/init.d/openvpn restart
[ ok ] Stopping virtual private network daemon:.
[….] Starting virtual private network daemon: serverSegmentation fault

aptitude reinstall openvpn