pam_cracklib – wymuszanie bezpieczniejszego hasła

Jak wymuszać bezpieczne hasło w linuksie ?

pam_cracklib ma za zadanie wymusić według wcześniej zdefiniowanych reguł mocniejsze hasła dla użytkowników.

 

Instalacja cracklib w ubuntu:

sudo aptitude install libpam-cracklib

nano /etc/pam.d/common-password

zastąp poniższe linie:

password	requisite			pam_cracklib.so retry=3 minlen=8 difok=3 
password	[success=2 default=ignore]	pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass sha512

na:

password	required			pam_cracklib.so retry=3 minlen=8 difok=3 lcredit=0 ucredit=1 dcredit=1 ocredit=2
password	[success=2 default=ignore]	pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass sha512

 

Objaśnienie zastosowanych polityk:

minlen=8 minimalna długość hasła
difok=3 ile znakow moze byc takich samych jak w poprzednim haśle
lcredit=0 ilośc małych znaków (lower character)
ucredit=1 ilośc dużych znaków (upper character)
dcredit=1 ilośc cyfr (digital)
ocredit=2 ilośc innych znaków (other)

 

Nastepnie w pliku  /etc/login.defs ustawiamy liczbę dni kiedy uzytkownik zostanie poproszony o zmiane hasła.

#
# Password aging controls:
#
#	PASS_MAX_DAYS	Maximum number of days a password may be used.
#	PASS_MIN_DAYS	Minimum number of days allowed between password changes.
#	PASS_WARN_AGE	Number of days warning given before a password expires.
#
PASS_MAX_DAYS	1
PASS_MIN_DAYS	0
PASS_WARN_AGE	1

Wszyscy uzytkownicy dodani przed tą zmianą będą mieli stare ustawiania co można podejżec w pliku /etc/shadow

test2:$1$njs1zxEO$ts5ebXwu6.wFspExcyWjs.:14400:0:99999:7:::
test:$6$4DrzXCnZ$LK8qw7GpggHj3jbSRcU7ypFEyUutxIoxyasV.:15216:0:1

Objaśnienie /etc/shadow

 1            2               3  4 5 6 7 8
test:$6$4DrzXCnZ$LK8qw7GpggHj3jbSRcU7ypFEyUutxIoxyasV.:15216:0:1:1:5:6:

1. Nazwa użytkownika
2. Hasło
3. Ilośc dni po 1970-01-01 gdy hasło zostało zmienione
4. Minimalna liczba dni, wymagana między zmianami hasła tj. kiedy uzytkownik może zmienic hasło.
5. Maxymalna liczba dni po których hasło wygasa.
6. Ilosc dni przed uplywem waznosci hasla kiedy uzytkownik zostanie powiadomiony ze haslo wygasnie.
7. Liczba dni po wygasnieciu hasła kiedy konto zostanie zablokowane.
8. Ilośc dni po 1970-01-01 gdy konto zostanie zabloko

 

Info:

cracklib nie za bardzo działa na koncie root.
żródło: http://www.deer-run.com/~hal/sysadmin/pam_cracklib.html

 

 

 

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.