Spis podstawowych komend dla PostgreSQL

Logowanie do bazy postgres na użytkowniku postgres:

psql -d postgres -U postgres

Backup:

pg_dump dbname > backup

Restore:

psql dbname < backup

Backup gzip:

pg_dump dbname | gzip > backup.gz

Restore gzip:

createdb dbnamegunzip -c backup.gz | psql dbname

lub

cat backup.gz | gunzip | psql dbname

Zmiana hasła:

ALTER USER Postgres WITH PASSWORD 'nowehaslo';

Logowanie do bazy bez hasła:

echo "hostname:port:database:username:password" > ~/.pgpass

Jeśli damy * w polu database użytkownik który jest włąścicielem wszystkich baz bedzie mogł

się logować bez hasła do tych baz.