Spis przydatnych poleceń dla serwera www Apache2

Testowanie konfiguracji Apache2 przed załadowaniem:

apache2ctl configtest

Włączenie vhosta:

a2ensite vhost_strona.pl

Włączenie modułów apacha:

a2enmod