Raspberry pi, raspbmc konfiguracja WiFi

Raspberry Pi to fajny i tani mini komputerek który w połączeniu z projektem raspbmc tworzy niezłe centrum multimedialne.

Aby skonfigurować kartę WiFi na USB trzeba edytować pliki w których podajemy parametry takie jak:

Nazwa access pointa: ssid

Klucz prywatny: psk

Nazwa interfejsu: wlan0

Konfiguracja wpa_summplicant:

nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
update_config=1

network={
ssid="your_ap"
psk="your_password"
key_mgmt=WPA-PSK
}

Konfiguracja interfejsu :

nano /etc/network/interfaces

auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Manualne uruchomienie:

mkdir -p /var/run/network
ifup wlan0

lub

/etc/init.d/networking restart

Automatyczne uruchomienie:

nano /etc/init.d/wifi.sh

#!/bin/bash
mkdir /var/network
sudo ifdown wlan0
sudo ifup wlan0

Dodanie do autostartu:

chmod +x /etc/init.d/wifi.sh
update-rc.d wifi.sh defaults 100

 

 

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.