nettemp_GPIO

Raspberry Pi zawiesza się ?! Czasem…

Czasem może zaistnieć taka sytuacja że pracujemy zdalnie na Raspberry PI i puścimy coś co spowoduje zawieszenie. Co zrobić aby RPi samo zrestartowało się w takiej sytuacji ?

Raspberry Pi zawiesza się, co robić ?

Okazuje się że Raspberry Pi ma zainstalowany procesor na Broadcom BCM2835 SoC i został on wyposażony w sprzętowy timer który zrestartuje Rpi gdy będzie taka potrzeba. Trzeba zainstalować pakiet watchdog który bedzię pilnował poprawnej pracy.

Nie trzeba wiele się narobić aby uruchomić tą funkcjonalność instrukcja poniżej:

Dodanie modułu bcm2708_wdog aby uruchamiał się przy starcie systemu:

echo "bcm2708_wdog" | sudo tee -a /etc/modules

Instalacja watchdog i dodanie do autostartu systemu

sudo apt-get install watchdog
sudo update-rc.d watchdog defaults

Odznaczenie w /etc/watchdog.conf urządzenia /dev/watchdog które pojawiło się po załadowaniu modułu.

watchdog-device	= /dev/watchdog

Odznaczenie w /etc/watchdog.conf opcji która przy dużym obciążeniu zrestartuje RPI. Trzeba pamiętać że jest to bezpieczna opcja i nigdy RPI nie zostanie zrestartowane przy normalnym obciążeniu.

max-load-1 = 24

Wszystkie komendy do wklejenia za jednym razem :)

echo "bcm2708_wdog" | sudo tee -a /etc/modules
sudo apt-get install watchdog
sudo update-rc.d watchdog defaults
sed -i -e '10s/#max-load-1/max-load-1/' /etc/watchdog.conf 
sed -i -e '23s/#watchdog-device/watchdog-device/' /etc/watchdog.conf

Oczywiście watchdog ma wiele opcji konfiguracji które trzeba wybierać z głową aby przypadkiem nie zapętlić sprzętu.

Jak sprawdzić czy watchgod działa ?

Wystarczy puścić forkbomb w terminalu. A Raspberry Pi powinno się po chwili zrestartować.

:(){ :|:& };:

źródło