Redhat – przydatne polecenia

Spis przydatnych poleceń dla systemy Redhat

Listuje zainstalowane pakiety:

rpm -qa

Dodawanie do startupu RHEL:

chkconfig ntp on

Updatuje paczkę: -v krzyczy -h pokazuje:

rpm -Uvh pakiet.rpm

Czyści i buduje ponownie cache yum’a:

yum clean all
yum makecache

Listuje dostępne paczki z taka nazwa:

yum list available python26*

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.