Spis przydatnych poleceń dla systemy Redhat

Listuje zainstalowane pakiety:

rpm -qa

Dodawanie do startupu RHEL:

chkconfig ntp on

Updatuje paczkę: -v krzyczy -h pokazuje:

rpm -Uvh pakiet.rpm

Czyści i buduje ponownie cache yum’a:

yum clean all
yum makecache

Listuje dostępne paczki z taka nazwa:

yum list available python26*