Redhat – tworzenie skryptu init

Poniżej wzór jak tworzyć skrypty startowe w systemie RedHat. Podświetlone line to komenda wykonująca /skrypt jak użytkownik user.

#!/bin/sh

# chkconfig: 123456 92 79
# description: super program

RETVAL=0
start()
{
echo -n "start"
su user -c /skrypt
}

stop()
{
echo -n "stop"
echo "."
su user -c /skrypt
echo " done"
}

case "$1" in
start)
start;;
stop)
stop;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
esac
exit $RETVAL

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.