Jak napisać skrypt który sprawdza czy jest połączenie ze zdalnym hostem ?

Skrypt sprawdzający czy jest połączenie ze zdalnym hostem. W przypadku braku połączenia loguje zdażenie a po ponownym połączeniu wysyła maila na wskazany adres. Wrzucamy do crona np: co 15 min

# crontab -e
0/15 * * * * /nazwa_ponizszego_skryptu

#! /bin/sh
if ping -c 3 wp.pl
then
echo "jest ping"
if du -sh /tmp/czas
then
cat /tmp/czas |sendmail moj@mail.pl
rm /tmp/czas
echo "jest czas wysylam maila"
fi
elif du -sh /tmp/czas
then
echo "jest czas"
else
echo "From: " > /tmp/czas
echo "To: " >> /tmp/czas
echo "Subject: nie bylo netu" >> /tmp/czas
echo "nie bylo netu od:" >> /tmp/czas
echo "`date +%H%M`" >> /tmp/czas
fi