ssh – jak logować się bez hasła ?

Jak logować się poprzez ssh bez hasła ?

SSH bez hasła sposób 1:

Na host wykonaj A:

ssh-keygen -t rsa

3x enter
ssh-keygen -t rsa - tworzy w /home/user/.ssh/ dwa pliki: id_rsa i id_rsa.pub

Kopiujemy id_rsa.pub na host B:

scp /home/user/.ssh/id_rsa.pub [email protected]:/home/user/.ssh/

ssh na host B, jeszcze z podaniem hasła:

ssh [email protected]

Na host wykonaj B:

cat /home/user/.ssh/id_rsa.pub >> /home/user/.ssh/authorized_keys
chmod 755 /home/user/
chmod 700 /home/user/.ssh
chmod 600 /home/user/.ssh/authorized_keys

Ctrl-D

Z hosta A na hosta B ssh już bez hasła:

su - user
ssh 10.10.10.10

 

SSH bez hasła sposób 2, szybszy:

Na host wykonaj A:

su - Joe
ssh-keygen -t rsa

3x enter
ssh-keygen -t rsa - tworzy w /home/Joe/.ssh/ dwa pliki: id_rsa i id_rsa.pub

Kopiujemy id_rsa.pub na host B:

cd ~/.ssh
ssh-copy-id -i id_rsa.pub [email protected]

Z hosta A na hosta B ssh już bez hasła:

ssh [email protected]

 

 

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.