statystyki wejść na stronę www przy pomocy awstats

Jak włączyć statystyki wejść na stronę AWstats ?

Apache2 + fajne statystyki wejść awstats:
Do vhosta z którego chcemy logować statystyki wpisujemy:
CustomLog /var/log/apache2/domenka.pl.access.log combined

Tworzymy plik konfiguracyjny awstat dla strony:

cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.domenka.pl.conf

W pliku awstata wygenerowanego wyżej wpisujemy:

LogFile="/var/log/apache2/domenka.pl.access.log"
LogFormat = 1
SiteDomain="domenka.pl"

Tworzymy nowego vhosta na innym porcie np:81 dostępnego np: tylko z jednego ip:

<VirtualHost *:81>
ServerName localhost
<IfModule mpm_peruser_module>
ServerEnvironment apache apache
</IfModule>
Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
<directory "/usr/lib/cgi-bin/">
Options ExecCGI
AllowOverride None
<ifmodule mod_access.c>
Order allow,deny
Allow from all
</ifmodule>
</directory>
ScriptAlias /awstats /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl
ScriptAlias /awstats.pl /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl
</VirtualHost>

Aktualizujemy logi najlepiej wrzucić do crona:

/usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=domenka.pl -update

Następnie możemy oglądać statystyki pod adresem:

http://domenka.pl:81/awstats.pl?config=domenka.pl

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.