Czasami trzeba sprawdzić dysk na USB lub kartę SD czy nie zawiera błędów lub czy prędkość karty jest odpowiednia. Pytanie jak to zrobić na Ubuntu, Xubuntu? :)

Aby sprawdzić prędkość karty lub innego dysku na USB trzeba na początek zainstalować Disks czyli gnome-disk-utility. Można to zrobić prze Ubuntu Software Center lub apt.

apt-get

sudo apt-get install gnome-disk-utility

Ubuntu Software Center

Poniżej widać testy prędkości zapisu i odczytu

 

Badblocks

Badblocks uruchomia się z shella, aby sprawdzić pod jakim urządzeniem pojawił się dysk można wykonać polecenia:

ls

root@E74:/# ls /dev/mmc*
/dev/mmcblk0 /dev/mmcblk0p1

 

fdisk

root@E74:/# fdisk -l

Disk /dev/mmcblk0: 29 GiB, 31104958464 bytes, 60751872 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 * 8192 60751871 60743680 29G c W95 FAT32 (LBA)

 

Test odczytu można przeprowadzić za pomocą komendy:

badblocks -sv /dev/mmcblk0p1

Test zapisu

badblocks -wsv /dev/mmcblk0p1

Okazało się, że moja karta SD jest sprawna! Mam nadzieje, że twoja też.