Jak uruchomić internet (GPRS) poprzez bluetooth i telefon Nokia ?

#! /bin/bash -x
#tworzeenie nokia
echo "/dev/rfcomm1 noauth nocrtscts noipdefault novj novjccomp defaultroute" > /etc/ppp/peers/nokia
echo "connect 'chat -v -f /etc/ppp/nokia2'" >> /etc/ppp/peers/nokia
#tworzeenie nokia2
echo "'' ATZ" > /etc/ppp/nokia2
echo "OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet"" >> /etc/ppp/nokia2
echo "OK "ATD*99***1#"" >> /etc/ppp/nokia2
echo "CONNECT ''" >> /etc/ppp/nokia2

hcid

sdptool browse
hcitool scan
hciconfig -a

 

ls -la /dev/rfcomm*
read x

C=0;
while [ $C -lt 16 ]; do
if [ ! -c /dev/rfcomm$C ]; then
mknod -m 666 /dev/rfcomm$C c 216 $C
fi
C=`expr $C + 1`
done

 

echo "" >> /etc/bluetooth/rfcomm.conf
echo "frcomm1 {" >> /etc/bluetooth/rfcomm.conf
echo "bind yes;" >> /etc/bluetooth/rfcomm.conf
echo "device "twoj mac telefonu";" >> /etc/bluetooth/rfcomm.conf #dla E51
echo "channel 4;" >> /etc/bluetooth/rfcomm.conf
echo "comment "gprs nokia";" >> /etc/bluetooth/rfcomm.conf
echo "}" >> /etc/bluetooth/rfcomm.conf
/etc/init.d/bluetooth restart
mknod /dev/ppp c 108 0
rfcomm bind 1 "twoj mac telefonu nokia"
echo "nameserver 212.2.96.51" > /etc/resolv.conf
echo "nameserver 212.2.96.52" >> /etc/resolv.conf

uruchomienie:

pppd call nokia && passkey-agent --default "0000"

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.