Jak skonfigurować WiFi na XBMC ?

Konfiguracja polega na edycji i konfiguracji interfejsu wlan0 i wpa_supplicant:

zmienne:
moje-wifi = nazwa sieci wifi (SSID)
tajne-hasło = hasło do sieci wifi

nano /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wireless-essid moje-wifi
pre-up wpa_supplicant -B -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf

nano /etc/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=root
network={
ssid="moje-wifi"
key_mgmt=WPA-PSK
psk="tajne-hasło"
}

Przeładuj sieć:

/etc/init.d/networking restart