Poniżej opis jak zrobić zdalny backup, czyli np. jak synchronizować zdalnie dwa katalogi przy pomocy rsync.

Na host A:

Edytuj /etc/rsync.conf

[all]
path = /
use chroot = yes
uid = root
gid = root
auth users = backup
secrets file = /etc/rsyncd.pwd
hosts allow = 10.0.0.0/24
read only = yes

Nadajemy uprawnienia (wymagane):

chmod 700 /etc/rsyncd.pwd

Edytujemy plik z loginem i hasłem:

Edytuj /etc/rsyncd.pwd

backup:backup

 

Host B:
Opcja pierwsza:

# rsync -av backup@10.0.0.1::all/etc/ /backup/host/etc

Podajemy hasło: backup

 

Jak zrobić aby nie trzeba było podawać hasła? rozwiązane poniżej:

touch /etc/rsync.backup
chmod 700 /etc/rsync.backup
echo "backup" > /etc/rsync.backup
rsync -av backup@10.0.0.1::all/etc/ /backup/host/etc --password-file=/etc/rsync.backup

Podgląd struktury katalogów na zdalnym hoście:

rsync -Rnv backup@10.0.0.1::all