Jak zainstalować i skonfigurować proxy na OpenWrt ?

  1. Instalacja tinyproxy:
opkg install tinyproxy

 

  1. Konfigurujemy proxy w pliku /etc/conf/tinyproxy:
option enable 1

Ustalamy na którym porcie serwer proxy ma nasłuchiwać:

option Port 8888

Ustalamy na którym adresie server proxy ma nasłuchiwać:

option Listen 192.168.0.1

Ustawiamy ile procesów proxy ma zostać uruchomionych przy starcie:

option StartServers 10

Jakie adresy mogą łączyć sie z proxy:

list Allow 192.168.0.0/16

Włączmy filtrowanie, lista blokowanych w pliku /etc/tinyproxy/filter:

option FilterURLs On

 

  1. Przy pomocy iptables ustawiamy przekierowanie
iptables -t nat -I PREROUTING 1 -i br-lan -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.1.1:8888