1. VoCore mikro komputer z WiFi

  2. OpenWRT na Raspberry Pi

  3. Arduino Yun

  4. Wygrywanie obrazu/firmware przy pomocy atftp przykład OpenWrt

  5. Instalacja proxy na OpenWRT ( tinyproxy )

  6. OpenWrt – Serwer VPN na xl2tpd:

  7. Budujemy własny firmware OpenWRT