Jeżeli używasz X’ów to przed przystąpieniem do działań w konsoli zatrzymaj Network Managera

/etc/init.d/network-manager stop

Zainstaluj klienta tftp

aptitude install tftp

skonfiguruj sieć

ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Uruchom atftp i wgraj obraz

atftp

tftp> connect 192.168.1.1
tftp> verbose
tftp> mode octet
tftp> put openwrt-wrt*-squashfs.bin

To samo co powyżej tylko że w jednej lini

atftp --verbose --put -l openwrt-wrt54g3g-squashfs.bin 192.168.1.1

Gdy nie można wgrać firmware prawdopodobnie boot_wait jest w stanie OFF

Sprawdzenie stanu boot_wait:

nvram get boot_wait

Włączanie boot_wait=on

nvram set boot_wait=on
nvram commit

Gdy wyskoczy błąd „incorect patern”, edytuj plik obrazu openwrt-wrt54g3g-em-squashfs.bin
Jeśli cztery pierwsze litery w pierwszym wierszu to W3GN, zamieniamy je na W54F. Zapiz obraz i wykonaj powyższą procedurę ponownie.