Jak szukać fraz grepem w plikach ?

Wyszukiwanie danego wyrażenia w tym przypadku „bash” we wszystkich plikach w katalogu „skrypty”:

grep -RIlm1 "bash" /skrypty/

Wyszukiwanie wyrażenia dopasowanego (-x) „bash” we wszystkich plikach i wypisanie tych plików w których go nie ma (-L):

grep -L -x bash *