Jak wyszukać wyraz w pliku ? (grep)

Jak szukać fraz grepem w plikach ?

Wyszukiwanie danego wyrażenia w tym przypadku „bash” we wszystkich plikach w katalogu „skrypty”:

grep -RIlm1 "bash" /skrypty/

Wyszukiwanie wyrażenia dopasowanego (-x) „bash” we wszystkich plikach i wypisanie tych plików w których go nie ma (-L):

grep -L -x bash *

 

Przemek

Twórca portalu techfreak, elektronik, pasjonat wszystkiego co fajnie, co można przerobić. W wolnym czasie grzebie przy nettemp. A sport jaki uprawia to mini drony klasy 250.