1. Jak wyszukać wyraz w pliku ? (grep)

  2. Jak manipulować plikami ?